Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim

Zgodnie z art. 41 k.p. przełożony nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej absencji zatrudnionego w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

dochodzenie wynagrodzeń za prace radca prawny Olsztyn

Pod pojęciem okresu usprawiedliwionej absencji mieści się szerokie spektrum zdarzeń, jest nim między innymi przebywanie zatrudnionego chorobowym. W tej sytuacji nawet gdy pracodawca wypowie zatrudnionemu umowę o pracę, co do zasady wypowiedzenie to będzie bezskuteczne.

rozwiązanie stosunku pracy radca prawny Olsztyn

Zaznaczyć jednak trzeba, że ochrona ta nie jest nieograniczona i nie ma zastosowania wtedy, gdy zatrudniony w czasie wręczenia mu wypowiedzenia świadczył pracę a następnie przedłożył zwolnienie lekarskie (ZUS ZLA), że w tym dniu był już niezdolny do pracy z powodu choroby. W orzecznictwie funkcjonuje utrwalona linia orzecznicza, w myśl której wypowiedzenie umowy wyżej wskazanej sytuacji nie narusza art. 41 kodeksu pracy (vide: I PKN 848/00 – wyrok SN – Izba Pracy z dnia 05-02-2002; I PK 266/13 – postanowienie SN – Izba Pracy z dnia 19-02-2014 etc.) Powyższe stanowisko Sądu Najwyższego ma zapobiegać kombinatorstwu zatrudnionych i załatwianiu zwolnień lekarskich o chorobie obejmujących dzień, w którym doręczono im wypowiedzenie umowy.

sprawy pracownicze radca prawny Olsztyn

Na marginesie podkreślić jednak należy, że w przypadku, gdy pracownik mimo choroby pozostał w pracy z uwagi na niemożność pozostawienia stanowiska pracy, np. z powodu braku zastępcy, czy też do chwili pojawienia się innego pracownika do obsługi maszyny, której pracy nie można przerwać lub w celu załatwienia istotnej sprawy, wypowiedzenie umowy o pracę wówczas jest bezskuteczne. Pracownik jednak musi pamiętać, że ciężar udowodnienia wyżej wskazanych okoliczności spoczywa na nim.
Ten wpis został opublikowany w kategorii radca prawny Olsztyn, radca prawny Warszawa, sprawy pracownicze Olsztyn. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *