Ograniczenie czasu trwania umów na czas określony

25 czerwca 2015 r. Sejm zaakceptował długo wyczekiwaną nowelizację kodeksu pracy. Nowelizacja zakłada, że aktualną zasadę, która przewiduje, że trzeci kontrakt na czas określony zawarty z tym samym pracodawcą przekształca się w umowę bezterminową, zastąpi przepis, zgodnie z którym praca na podstawie umowy o pracę na czas określony nie będzie mogło być dłuższe niż 33 m-ce, a łączna liczba tych kontraktów nie będzie mogła przekraczać trzech. Znaczenie będzie miał łączny okres czasu pracy u tego samego pracodawcy i nie będą miały znaczenia umowy między kontraktami.

odszkodowanie za śmierć olsztyn

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę bądź umów o pracę na czas określony przekroczy 33 m-ce lub liczba umów przekroczy trzy, to od następnego dnia po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia podpisania 4 umowy pracownik będzie traktowany, jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę bezterminowo. Limity blokujące zatrudnienie na podstawie umów na czas określony nie będą dotyczyć umowy lub umów zawartych: – na zastępstwo pracownika w czasie jego uzasadnionej nieobecności w pracy, – w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, – na czas sprawowania pracy przez okres kadencji.

porady prawne olsztyn

W wypadku, gdy pracodawca wskaże bezstronne przesłanki leżące po jego stronie, które usprawiedliwiają zatrudnienie terminowe w związku z cyklicznymi potrzebami pracodawcy, po prze-kroczeniu określonych limitów, będzie mógł podpisać ko-lejną umowę na czas określony. Niemniej zobowiązany będzie do zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy o podpisaniu takiej umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia jej podpisania, wskazując jednocześnie powód jej zawarcia. Powyższe zmiany mają na celu ograniczyć nadużywanie zawierania na długi czas umów terminowych.

radca prawny olsztyn

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *