Obowiązek zawierania informacji dot. mediacji w pozwie rozwodowym

Rozwód jest jednym z najbardziej nieprzyjemnych sytuacji w życiu. Mimo to wiele z rozwodzących się osób nie bierze pod uwagę próby ugodowego zakończenia sporu. Zaznaczyć jednak należy, że od stycznia 2016 r. na osobę występującą z pozwem, nałożono obowiązek, aby w treści pozwu zawarła informację, czy strony podjęły próbę mediacji bądź innego pozasądowego sposobu rozwiązania konfliktu.
Niezamieszczenie w pozwie wyżej wymienionych informacji bądź wyjaśnienia ich braku będzie stanowiło brak formalny pisma, co skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia pozwu w trybie art. 130 kpc, a co za tym idzie wydłużeniem procesu. Pamiętać należy, że nieuzupełnienie braków w terminie skutkować będzie zwrotem pisma, a oznacza to, że pozew o rozwód trzeba byłoby w tym wypadku złożyć jeszcze raz i jeszcze raz go opłacić.
Powyższe zmiany mają na celu skłonienie stron do rozstrzygnięcia spornych zagadnień zanim sprawa rozwodowa trafi do sądu. Należą do nich m.in. sprawy dotyczące zaspokajania potrzeb rodziny, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów czy spraw majątkowych między małżonkami. Porozumienie stron w poszczególnych kwestiach znacznie przyspieszy postępowanie rozwodowe i oszczędzi Stronom stresu na sali sądowej.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *